Gelieve u eerst aan te melden aan de balie. Daar zal onze assistente u ontvangen, uw dossier aanmaken of up-to-date stellen.
Wij vragen u om hiervoor uw identiteitskaart mee te brengen.

Zij zal na de behandeling, indien nodig, de verdere afspraken inplannen.

Indien u bepaalde medicatie neemt, ziektes of allergieën hebt, vragen wij u hiervan een lijstje mee te nemen met de correcte namen en dosissen .

Betalingen kunnen cash of via betaalautomaat, geen visa of mastercard.

 

Belangrijke mededeling:

Sinds 1 Juli 2016 is in heel België het mondzorgtraject van toepassing.  Dit is vastgelegd in het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2015-2016.
Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg hoger is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het voorgaande jaar berekent het ziekenfonds onmiddellijk de terugbetaling waarop de patiënt recht heeft.

Het mondzorgtraject is van toepassing op alle tandzorg, met uitzondering van:

 

– tandheelkundige raadplegingen
– preventieve zorg
– orthodontie
– parodontologie