• Preventie en nazicht 

Preventie van tandheelkundige problemen begint bij goede mondhygiëne en eetgewoontes. Een (half-)jaarlijks mondonderzoek is van groot belang.

Zo kunnen we tandbederf en/of tandvleesproblemen in een vroeg stadium opsporen.

Vermeld  bij het vastleggen van uw controle afspraak steeds wanneer u wenst dat er tijdens deze afspraak ook tandsteenverwijdering dient te gebeuren.
Wanneer men tijdens een controlebezoek een gaatje ontdekt, krijgt u hiervoor een bijkomende afspraak.

Als herstellingsmateriaal bij tandvullingen geven we de voorkeur aan composiet (witte vulling), maar ook amalgaam of glasionomeervullingen behoren tot de mogelijkheden.

Bij uitgebreid tandbederf is soms ook de pulpa (zenuwholte) reeds aangetast door bacteriën.

In eerste instantie zal het aangetaste deel van de tand grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden waardoor de pijnklachten al grotendeels zullen verdwijnen.

Indien wij tijdens deze initiële behandeling merken dat er kromme en/of hele fijne zenuwkanalen aanwezig zijn, zullen wij u verder doorverwijzen naar een endodontist (= specialist voor wortelkanaalbehandelingen) die de tand onder microscoop behandelt.